129: Tobender Kampf! Natsu vs. Luxus

 • 129: Tobender Kampf! Natsu vs. Luxus

  Bauarbeiten

  Kapitelinformationen

  Original Titel
  Dotō no Taiketsu! Natsu vs. Rakusasu (怒涛の対決! ナツ vs. ラクサス)
  Englischer Titel
  Showdown of Raging Waves: Natsu vs. Laxus
  Deutscher Titel
  Tobender Kampf! Natsu vs. Luxus
  Erstaustrahlung
  05. Mai 2012

Teilen