099: Natsu vs. Gildarts

 • 099: Natsu vs. Gildarts

  Bauarbeiten

  Kapitelinformationen

  Original Titel
  Natsu vs. Girudātsu (ナツ vs. ギルダーツ)
  Englischer Titel
  Natsu vs. Gildartsa
  Deutscher Titel
  Natsu vs. Gildarts
  Erstaustrahlung
  01. Oktober 2011

Teilen